Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016

Miło nam poinformować że CEC Efekt otrzymał tytuł Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016

cec-efekt-najlepszy-salon-kosmetyczny

Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie oddane głosy za słowa uznania komentarze motywację to był wyjątkowy czas !

Dziękujemy za tak liczne przybycie super atmosferę !!! Uznanie dla FoodMed Centrum za super wykład o stresie oksydacyjnym. Po wykładzie wszystkie Panie mogły oddać się wybranym przez siebie zabiegom na dłonie oczy czy twarz. Po waszych komentarzach i prezentach które otrzymaliśmy również od Was wiemy że mamy wyjątkowe klientki które tworzą cudowny klimat !! 

Super się bawiłyśmy dziękujemy jeszcze raz za wszystko !!!!

................................................................................................................................

Zasady Konkursu - REGULAMIN KONKURSU "NAJLEPSZY SALON KOSMETYCZNY 2016"

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest firma ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Żorach, przy ulicy Dolne Przedmieście 5, posiadająca numer KRS 0000557075, zwana dalej "Organizatorem".

3. W konkursie może brać udział każdy salon kosmetyczny (zwany dalej "Uczestnikiem" lub "Salonem Kosmetycznym") z miast opublikowanych na stronie Powiaty oraz bliskich im miejscowości czy regionów.

4. Za moment zgłoszenia uczestnictwa uważa się chwilę wysłania do Organizatora wypełnionego FORMULARZA zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.konkurs.ikosmetyczka.pl lub chwilę deklaracji telefonicznej.

5. Każdy zgłoszony salon otrzymuje pakiet startowy - dane do logowania na stronie konkurs.ikosmetyczka.pl. Po zalogowaniu na stronie firma wypełnia swoją elektroniczną wizytówkę będącą prezentacją salonu, która obejmuje: zdjęcia salonu (nieobligatoryjne), dane teleadresowe, godziny otwarcia oraz informacje na temat świadczonych usług (ofertę Salonu).

6. Koszt pakietu startowego, umożliwiającego udział w konkursie znajduje się na fakturze.

7. Każdy Salon Kosmetyczny, który wykupił abonament na portalu Organizatora - www.ikosmetyczka.pl - ma prawo do bezpłatnego udziału w Konkursie.

8. Zwycięzcy konkursu każdego z miast zostaną wyłonieni na zasadzie głosowania, odbywającego sie na łamach serwisu konkurs.ikosmetyczka.pl. Na stronie elektronicznej wizytówki każdego z salonów dostępny jest link umożliwiający oddanie głosu na konkretny salon.

9. Przy głosowaniu należy podać swój adres e-mail. Internauci mogą oddawać nie więcej niż jeden głos dziennie, w ramach tego samego adresu e-mail oraz z poziomu jednej przeglądarki internetowej. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający (tylko za pierwszym razem). Dopiero wtedy Internauta zostanie przeniesiony na stronę z panelem głosowania w celu oddania głosu.

10. Oddając głos na wybrany salon, Internauta zgadza się na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przekazane przez Uczestnika dane będą przetwarzane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach statystycznych, administracyjnych oraz marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. K.). Internauta posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

11. Zwycięzcy konkursu każdego z miast zostaną wyłonieni na zasadzie głosowania, odbywającego sie na łamach serwisu konkurs.ikosmetyczka.pl. Na stronie elektronicznej wizytówki każdego z salonów dostępny jest link umożliwiający oddanie głosu na konkretny salon. Każdy internauta może głosować na jeden salon tylko raz na dobę.

12. Głosowanie rozpocznie się 17.10.2016 00:00:00 i potrwa do 31.10.2016 23:59:59 na łamach serwisu konkurs.ikosmetyczka.pl.

13. Zwycięzca Konkursu z każdego miasta to firma, która zdobędzie największą ilość głosów online w momencie zakończenia głosowania.

14. Oficjalna lista zwycięzców zostanie opublikowana w terminie do 04.11.2016 r. na stronie www.konkurs.ikosmetyczka.pl.

15. Zwycięska firma w każdym z miast czy regionów otrzymuje tytuł "Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016" w swoim mieście. Dodatkowo, zwycięski salon kosmetyczny otrzymuje pakiet promocyjny obejmujący materiały poświadczające zwycięstwo w konkursie - materiały promocyjne do umieszczenia w Internecie (zarówno na stronach www, jak i portalach społecznościowych), grawerowaną statuetkę oraz wykonany na ozdobnym papierze dyplom.

16. Akceptując warunki Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przekazane przez Uczestnika dane będą przetwarzane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach statystycznych, administracyjnych oraz marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. K.). Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

17. Salony kosmetyczne mają prawo rezygnacji z konkursu. Za rezygnację uważa się zgłoszenie tego drogą elektroniczną (mail) bądź pocztową.

18. Salony kosmetyczne biorące udział w plebiscycie zobowiązane są konkurować w zgodzie z porządkiem prawnym oraz zwyczajami i obyczajami współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą naruszać ani godzić w:

  • prywatność lub innych praw osób lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody
  • dobre imię innych osób lub organizacji
  • zasadę uczciwej konkurencji
  • wiarygodność handlową osób lub organizacji

19. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku:

  • złamania regulaminu
  • proponowania korzyści majątkowych lub osobistych w zamian za oddawane głosy.

Postanowienia końcowe:

1. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów i jest ostateczna.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz wyłonienia zwycięskich Salonów Kosmetycznych z poszczególnych miast i regionów. W takim przypadku, Organizator jest zobowiązany niezwłocznie podać informacje o tych zmianach.

3. Informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.konkurs.ikosmetyczka.pl. Wszelkich informacji udziela Dział Promocji ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. K.; e-mail: kontakt@imagopolska.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, przerwania lub odwołania Konkursu w przypadku braku bądź niskiego zainteresowania Konkursem, w szczególności niewielkiej liczby Uczestników, którzy zgłoszą swój udział.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016

Niniejszy załącznik określa definicję "Salonu Kosmetycznego" w rozumieniu konkursu na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2016.
1. "Salon Kosmetyczny" - przez salon kosmetyczny rozumie się działalność, w ramach której wykwalifikowany personel wykonuje usługi z zakresu kosmetyki, takie jak masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu, a także pozostałe zabiegi kosmetyczne, niezależnie

2. "Najlepszy Salon Kosmetyczny" - jest to tytuł nadawany przez Organizatora i potwierdzony dyplomem oraz statuetką. Otrzymuje go Salon Kosmetyczny, który uzyskał w danym mieście/powiecie największą liczbę głosów od klientów w czasie określonym w Regulaminie.

3. Tytuł "Najlepszy Salon Kosmetyczny" w swoim regionie może uzyskać każdy salon kosmetyczny, który uzyskał łącznie liczbę min. 16 głosów.

Prześlij komentarz

Bezpieczny tekst:*

Wprowadź oba słowa poniżej, z lub bez spacji.
Wielkość liter nie ma znaczenia.
Nie możesz tego odczytać? Wypróbuj inny