ODKRYJ FOREVER

Założone w 1978 r. w Scottsdale w Arizonie, Forever Living Products jest największym plantatorem, wytwórcą i dystrybutorem produktów na bazie aloe vera na świecie.

Od ponad trzech dekad zaangażowani jesteśmy w wyszukiwanie w naturze najlepszych źródeł zdrowia i urody, i dzielenie się nimi ze światem. Jesteśmy oddani idei jakości i czystości, a naszą pasją jest pomaganie ludziom na całym świecie wyglądać i czuć się lepiej.

for

INNY RODZAJ FIRMY

W przeciwieństwie do innych firm, które chwalą się głośno zrównoważonym rozwojem, by wpasować się w trend, Forever na bieżąco dokonuje oceny swoich działań, by regularnie się doskonalić. Nie robimy tego, bo tak jest modnie. Działamy tak, bo wierzymy, jest to działanie właściwe.

1442360389997AloeFieldRows

W naszym przypadku, troska o środowisko zaczyna się na samym początku. Na naszych plantacjach na Dominikanie i w Teksasie rośnie ponad 50 milionów krzewów aloe vera. Jeżeli chodzi o efektywność w przemianie CO2 w tlen, 20 krzewów aloesu odpowiada jednemu drzewu! Oznacza to, ze z samym aloesem Forever Living oczyszcza Ziemię z 2 milionów ton CO2 w ciągu roku!

ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ

Są standardy branżowe, są standardy ustawowe i wreszcie, jest standard Forever - najwyższy możliwy standard.Forever zaangażowane jest w dostarczanie ci najlepszych dostępnych dziś na rynku produktów. Przestrzegamy najwyższych możliwych standardów i wciąż na nowo definiujemy to pojęcie!

Posiadamy własne plantacje, zakłady wytwórcze i łańcuch dystrybucji, dzięki czemu kontrolujemy cały proces, by mieć pewność, że możemy zagwarantować ci najwyższą jakość. Od rośliny, do produktu, dla ciebie.

SZANSA, KTÓRA ZMIENIA ŻYCIE

Poprzez ponad 10 milionów Przedsiębiorców Forever – Forever Business Owners – w ponad 150 krajach świata, Forever pomaga ludziom wieść życie, o jakim przedtem nawet nie marzyli.

Szansa Forever umożliwia ci prowadzenie samodzielnego biznesu – ale nie jesteś w nim sam/-a, ponieważ dostarczamy ci narzędzia, inspirację i liderstwo, których potrzebujesz, by osiągnąć swoje cele. W naszej naturze jest dzielenie się tym, co dobre. Opowiadanie swojej historii, jedna osoba następnej.

TY TEŻ MOŻESZ DOŁĄCZYĆ JUŻ TERAZ BEZ ZOBOWIĄZAŃ Z SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ 

Zostań Przedsiębiorcą Forever - Forever Business Owner

  • Kupuj ulubione produkty ze zniżką (i sprzedawaj zyskując aż do 43%)!
  • Bądź swoim własnym szefem. Działaj w biznesie dla siebie, ale nie sam/-a.
  • Pomagaj znajomym i rodzinie wyglądać lepiej, czuć się lepiej i wieść wymarzone życie!

Zapraszam 

Iwona Krzemińska 

Menadżer FLP ID 480000161862

tel 508478160

...................................................................................................................................................................................................................................................

Regulamin

Potwierdzam, że podane dane są prawdziwe i jestem świadom, że poprzez wypełnienie i wysłanie formularza nawiązuję współpracę o charakterze umowy z Forever Living Products Poland (Forever Poland). Jednocześnie akceptuję warunki tej umowy:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dystrybucja produktów Forever prowadzona przez Forever Business Owner (FBO) na zasadach marketingu sieciowego, zgodnie z Zasadami Działalności Forever stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Niniejsza umowa nie stanowi umowy o pracę pomiędzy FBO i Forever Poland i nie jest pełnomocnictwem dla FBO do oficjalnego reprezentowania Forever.
3. Niniejsza umowa ma charakter podmiotowy, a prawa i obowiązki z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie. Jedynie w przypadku śmierci FBO  prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przekazane prawowitemu spadkobiercy FBO.
4. FBO działa we własnym imieniu, na własny rachunek.
5. FBO przed podjęciem działalności zobowiązany jest zapoznać się z Zasadami Działalności Forever Poland.
6. FBO zobowiązany jest prowadzić działalność zgodnie z Zasadami Działalności Forever Poland, dbać o dobre imię firmy oraz właściwe prezentowanie jej produktów i Planu Marketingowego. Ewentualne zmiany Zasad Działalności Forever Poland stanowią jednocześnie modyfikację niniejszej umowy. FBO ma obowiązek na bieżąco śledzić ewentualne zmiany tych zasad i dostosowywać do nich swoją działalność.
7. FBO zobowiązuje się wykorzystywać w swojej działalności materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne dostarczane przez Forever Poland. Wszelkie materiały nie pochodzące od Forever Poland, które FBO zamierza wykorzystywać w swojej działalności wymagają pisemnej akceptacji Działu Marketingu Forever Poland.
8. FBO dokonuje zakupów produktów Forever Poland w ilościach, które jest w stanie zużyć bądź rozprowadzić do klientów, bez robienia nadmiernych zapasów. Przyjmuje się, że FBO nie może kupować następnych produktów, dopóki nie zużyje, bądź rozprowadzi 75% posiadanych zapasów tych produktów.
9. Forever Poland nie kredytuje zakupów produktów.
10. Forever  Poland wypłacać będzie FBO premie z tytułu dokonanych przez niego zakupów produktów Forever na zasadach określonych w Planie Marketingowym Forever Poland. W rozumieniu Zasad Działalności Forever Poland  produktem Forever nie są materiały szkoleniowe, informacyjne i promocyjne dostarczane przez Forever Poland.
11. Forever Poland może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn wymienionych w Zasadach Działalności Forever Poland. Rozwiązanie umowy przez Forever Poland  wymaga formy pisemnej.
12. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy FBO może zwrócić do Forever Poland zakupione przez siebie produkty Forever, po cenie i na warunkach określonych w Zasadach Działalności Forever Poland.
13. FBO może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyn. Rozwiązanie umowy przez FBO wymaga formy pisemnej.
14. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia przez Biuro Główne Forever Poland w Warszawie.
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
16. W przypadku zaistnienia wynikłych na tle niniejszej umowy sporów, które nie dają się rozwiązać w drodze polubownej, do ich rozstrzygania właściwym będzie sąd odpowiedniej jurysdykcji w USA, w stanie Arizona, w okręgu Maricopa.