Efekt Med - REJSTRACJA MEDYKÓW

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI:

Możesz pracować w dowolnym miejscu w Polsce. Zlecenia otrzymujesz wg lokalizacji którą sam określasz.

Otrzymujesz wsparcie psychologa, gdy Twój pacjent tego potrzebuje.

Otrzymujesz wsparcie w postaci szkoleń i organizacji kursów.

Rejestrując się wybierasz usługi, na które wyrażasz zgodę
ZABIEGI KTÓRE MOŻESZ WYKONAĆ
 • słanie łózka
 • toaleta całego ciała
 • mycie głowy
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej
 • zmiana pieluchomajtek i pomoc w czynnościach fizjologicznych
 • wymiana cewnika zewnętrznego
 • wymiana worka stomijnego
 • wymiana worka na mocz
 • profilaktyka i pielęgnacja przeciwodleżynowa
 • zapewnienie wygodnego i bezpiecznego ułożenia w łóżku
 • pomoc przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się
 • czynności usprawniające ruchowo
 • karmienie drogą doustną oraz dojelitową, w tym przez PEG
 • utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii oraz kolostomii
 • przeprowadzenie edukacji w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych
 • pomoc w wykonywaniu czynności życia codziennego
 • pomoc w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • aktywizacja i organizacja czasu wolnego
 • pomoc w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego
 • pomoc w podtrzymywaniu aktywności ruchowej
 • ocena parametrów podstawowych funkcji życiowych
 • pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu glukometru
 • wykonanie zabiegów przeciwzapalnych i kąpieli leczniczych osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki

#EfektMed #OpiekaMedycznaWDomach #pacjentw domu #OpiekunMedyczny