Partnerzy i sponsorzy Fundacji Zakochani w Życiu

Firmy oraz osoby prywatne, które wspierają naszą Fundację Zakochani w Życiu oraz Członkowie Honorowi fundacji 

Zostań partnerem Fundacji 

Jak możesz zgłosić się by zostać partnerem fundacji lub członkiem honorowym. 

„Sponsor Fundacji”

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 5 000 € (pięć tysięcy Euro) obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.
Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.

„Honorowy Członek Fundacji”

Poza tytułem „Sponsora Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły np. „Honorowy Członek Fundacji”, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Osoby wyrażające chęć współpracy z Fundacją Zakochani w Życiu prosimy o kontakt tel. 508478160 lub zapraszamy do siedziby Fundacji ul. Wiśniowa 19A w Zielonej Górze