TROPOKOLAGEN Iniekcyjny - typu I obszary zastosowania w ginekologii

GUNA COLLAGEN MEDICAL DEVICES innowacyjne narzędzie w ginekologii zabiegowej i estetycznej

MECHANIZM DZIAŁANIA TROPOKOLAGENU GUNA

Wyniki dwóch badań in vitro dotyczących wpływu MD-Tissue na tenocyty (fibroblasty ścięgien) i mechanizmu działania tropokolagenu typu I, wskazują że CMDs wpływają na:

● naprawę struktur zbudowanych z tkanki łącznej poprzez bezpośredni udział w odtwarzaniu biorusztowania włókien kolagenowych,

● indukcję proliferacji fibroblastów,

● zwiększenie potencjału migracyjnego fibroblastów do miejsca uszkodzenia,

● stymulację syntezy oraz wydzielania kolagenu typu 1 (COL-I) oraz syntezy czynników wzrostu potrzebnych do neosyntezy kolagenu [TGF-beta 1 (transformujący czynnik wzrostu beta 1); CTGF (czynnik wzrostu tkanki łącznej); IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu-1)],

● dojrzewanie biorusztowania włókien kolagenowych dzięki zwiększonemu wydzielaniu lizynohydroksylazy LH2B,

● inhibicję MMP-1, która rozkłada kolagen poprzez indukcję wytwarzania inhibitora tkankowego metaloprotinaz TIMP-1,

● mechaniczny efekt indukowany przez MD-Tissue i tropokolagen typu I: pobudzany jest mechanizm MECHANOTRANSDUKCJI poprzez wzrost poziomu mRNA dla FAK, PAX i YAP / TAZ - kluczowych białek odgrywających rolę mechanosensorów w cytoplaźmie komórek.

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO I DOSKONAŁA TOLERANCJA - immunogenność i biokompatybilność kolagenu typu I

Kolagen typu I jest odpowiedni do implantacji ze względu na wysoką biodostępność i niską immunogenność. Wysoka biokompatybilność i wewnętrzna biodegradowalność przez endogenne kolagenazy, sprawiają, że kolagen egzogenny jest idealny do zastosowań biomedycznych (Chattopadhyay i Raines, 2014; Tang i Saito, 2015; Deshmukh et al, 2016).

Analiza danych immunologicznych, dotyczących klinicznego zastosowania kolagenów, nie wykazała żadnych dowodów na występowanie niekorzystnych reakcji immunologicznych, indukowanych przez kolagen wieprzowy, niezależnie od źródła pochodzenia i metod ekstrakcji stosowanych do ich pozyskania (Lynn i wsp., 2004; Tang i Saito, 2015; Deshmukh i wsp., 2016)

Zaawansowany mechanizm biologiczny, który poprzez miejscowe wstrzyknięcie kolagenu, mechanicznie reaktywuje zdolność fibroblastów do syntezy nowego kolagenu, wywołując w ten sposób mechanizmy autologicznej naprawy i przebudowy uszkodzonej tkanki łącznej.

➢ Kolagen zawarty w Guna Collagen Medical Devices jest wstrzykiwany miejscowo w celu zastąpienia, wzmocnienia, nadania struktury i ochrony tkanki łącznej, będącej integralną częścią struktur anatomicznych, poprawiając w ten sposób anatomiczną i funkcjonalną strukturę włókien kolagenowych i zawierających je tkanek, a jednocześnie zapewniając wsparcie mechaniczne dla tych obszarów.

➢ Kolagen obecny w Guna Collagen Medical Devices po miejscowym wstrzyknięciu, działa jak biorusztowanie macierzy zewnątrzkomórkowej, poprzez odkładanie się włókien kolagenowych w uszkodzonym obszarze.

➢ Odkładanie kolagenu powoduje znaczną poprawę właściwości mechanicznych uszkodzonych tkanek. G

PROCES GOJENIA SIĘ RAN

Gojenie się rany jest odpowiedzią organizmu na uszkodzenie tkanki.

● fazy gojenia się rany ostrej

➔ zapalenie,

➔ proliferacja,

➔ dojrzewanie

● fazy gojenia się rany przewlekłej

➔ martwicza,

➔ wydzielnicza,

➔ ziarninowania

➔ naskórkowania

Dlaczego kolagen jest ważny w procesie gojenia ran?

Ponieważ kolagen jest ważnym regulatorem procesów zachodzących w ranie, jest wykorzystywany w terapii wspomagającej gojenie się ran.

Bioscaffold zbudowany z kolagenu, umożliwia i podtrzymuje migrację fibroblastów, podtrzymuje proces angiogenezy oraz stymuluje przekształcanie się fibroblastów w miofibroblasty w kolejnych etapach gojenia.

Badania z użyciem stabilizowanej matrycy kolagenowej wykazały, że kolagen wywołuje silną i ostrą odpowiedź zapalną, która jest przejściowa i szybko ustępuje, umożliwiając przyspieszenie gojenia się ran. Ponadto, wykazano również istotną rolę kolagenu w promowaniu przeciwzapalnego i proangiogennego fenotypu komórek stanu zapalnego - makrofagów w ranie.

Zastosowanie CMDs w ranach pooperacyjnych w ginekologii

Zastosowanie w ranach pooperacyjnych po epizjotomii, pęknięciu krocza, cięciu cesarskim:

 Szczególnie u pacjentek

➢ z nieustabilizowaną glikemią ze względu na ryzyko powstania trudno gojącej się rany

➢ z problemami z gojeniem się ran (wywiad)

➢ po pęknięciu krocza w kierunku odbytu

ZDJECIA PRODUCENTA - KAŻDY PRZYPADEK JEST INDYWIDUALNY I KAŻDA TERAPIA DAJE ZRÓŻNICOWANE FEEKTY ZALEŻNIE OD CECH OSOBNICZYCH PACJĘTA 

kolagen blizny cec efekt

kolagen blizny cec efekt piersi

kolagen blizny cec efekt blizna po guzie

kolagen blizny cec efekt blizna martwica